Masterplan Sołectwa Słok

Sołectwo Słok to założenie urbanistyczne o powierzchni ponad 300 000 m2.

Słok to sołectwo zrównoważone – o zbalansowanych proporcjach poszczególnych funkcji i przestrzeni, zapewniające miejsca pracy, wypoczynku, nauki i realizacji zainteresowań, przy jednoczesnym minimalnym wysiłku i nakładzie kosztów poniesionych w celu ich realizacji.

Słok to sołectwo ekologiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii (nowoczesne technologie), mające zrównoważoną gospodarkę wodną, produkujące żywność na własne potrzeby(przydomowe ogródki). Słok w zrównoważony i ekonomiczny sposób wykorzystuje dobra materialne(giełda staroci, targ żywności). 

Koncepcja Sołectwa Słok

Projekt osiedla mieszkaniowego Słok

Masterplan zakłada zastosowanie lokalnych materiałów dla podkreślenia tradycji budowlanych, oraz wzmocnienia relacji z lokalnym rynkiem przemysłowym.

W sołectwie Słok czytelnie zdefiniowane są przestrzenie prywatne, półprywatne, półpubliczne i publiczne celem jednoznacznego przydzielenia odpowiedzialności. Zastosowanie technologii zintegrowanego projektowania (LEED, Net Zero Energy itp.) w celu poszukiwania minimalizacji wydatków eksploatacyjnych, w szczególności dla mieszkań i domów.

Sołectwo Słok to elastyczna możliwość swobodnego przekształcania struktury osiedla w przyszłości, podążając za zmiennymi potrzebami mieszkańców. Jest to osiedle wzorcowe ze względu na kompletność potrzeb jego mieszkańców: pełna rodzina, niepełna rodzina, samotna matka, związki partnerskie, singliści, osoby starsze. 

W sołectwie Słok czytelnie zdefiniowane są przestrzenie prywatne, półprywatne, półpubliczne i publiczne.

Sołectwo Słok w 2017r.:

Słok to sołectwo różnorodne i dostosowane do różnorodnych potrzeb wszystkich mieszkańców(zróżnicowana struktura mieszkaniowa, kulturalna, usługowa). Zastosowano lokalne materiały przetworzone i nieprzetworzone dla podkreślenia lokalnych tradycji budowlanych, oraz wzmocnienia relacji z lokalnym rynkiem przemysłowym.

Sołectwo Słok bazuje na partycypacji udziału przyszłych mieszkańców w tworzeniu programu zespołu (osiedla), maksymalna współpraca specjalistów i przedstawicieli społeczności lokalnych;