eArchitekt to polska pracownia projektowania przyjaznych przestrzeni. W eArchitekt każdy projekt rozpoczynamy od analizy możliwości i potrzeb inwestora. Badamy także konteksty: przestrzenne, socjologiczne, ekonomiczne. Architektura jest wielowymiarowa. Dostrzegamy to. Dostrzegamy także codzienność jej użytkowników. Przyglądamy się jej i nazywamy rzeczy. - projektujemy je. W eArchitekt nakreślamy i ukierunkowujemy przestrzeń. Czy ta wizja projektowania bliska jest Twoim oczekiwaniom?